Sinopec trở thành tập đoàn kinh tế lớn thứ 2 thế giới

vị trí lớn thứ 2 thế giới

Công ty dầu khí SINOPEC đã leo lên vị trí lớn thứ 2 thế giới, vì lợi nhuận tăng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận năm ngoái phản ánh khả năng của Sinopec trong việc tránh những cơn bão lớn chính trị. Doanh số tăng 27% trong năm 2018, trong khi lợi nhuận tăng gấp ba lần. Các kết quả mạnh mẽ được thúc đẩy chủ yếu bởi nhu cầu mạnh mẽ trong nước đối với các sản phẩm khí và hóa chất. Sự gia tăng tại thị trường quê nhà của Sinopec đã cân bằng được một năm đầy biến động nhờ giá dầu thô biến động, căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Dữ liệu tham khảo: https://fortune.com/global500/2019/search/