Sinopec TPEO 4030 – Marine Trunk Piston Engine Oil

Liên hệ

  • Phê duyệt và khuyến nghị sử dụng bởi: WÄRTSILÄ, MAN, MAK, DAIHATSU, YANMAR & HIMSEN
  • Tiêu chuẩn chất lượng: API CF
  • Hotline: (+84) 0961.85.89.89
  • Approval from KEMEL, a noted stern tube

Available!

Đăng kí nhận ưu đãi