Sinopec 5040 – Marine Cylinder Oil

Liên hệ

  • Phê duyệt và khuyến nghị sử dụng bởi: MAN, WINGD (WARTSILA) and MHI-MME
  • Tiêu chuẩn chất lượng: API CF
  • Hotline: (+84) 0961.85.89.89
  • Product Data Sheet

Available!

Đăng kí nhận ưu đãi