Dầu Turbine – Sinopec LTSA32

Liên hệ

  • Phê duyệt và khuyến nghị sử dụng bởi: GE, ALSTOM, SIEMENS
  • Tiêu chuẩn chất lượng: ISO VG 32, 46, 68
  • Hotline: (+84) 0961.85.89.89

Available!

Đăng kí nhận ưu đãi