Dầu Thủy Lực Độ Nhớt Cao Sinopec L-HV

Liên hệ

OEM specifications:

Cincinnati: P-68 (ISO 32), P-69 (ISO 68), P-70 (ISO 46)

Eaton Vickers: Eaton 03-401-2010

Available!

Đăng kí nhận ưu đãi