Mọi khoảnh khắc đều quý giá

Để sau này có cơ hội nhìn lại, chúng ta đều biết cùng với SINOPEC, chúng ta đã đi được bao xa.